Thanh toán học phí

Các bước đăng ký

Bước 1: Thanh toán học phí
Học viên thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng:
Chủ tài khoản: DINH HAI DUONG
Số tài khoản: 6660166666269
Ngân hàng MB Bank
Nội dung chuyển khoản: MSSV+ tên môn học /combo đki
Ví dụ: 2023xxxx + combo GT1, ĐS nhóm ngành 1
Bước 2: Xác nhận thông tin
Học viên inbox fanpage với hình ảnh biên lai + thông tin sdt và đợi xác nhận đăng ký học thành công từ fanpage

Lưu ý: Chỉ dùng 1 người/ 1 tài khoản để đảm bảo quyền lợi của người học

Xác nhận thông tin

Thanh toán học phí