PREW.VN - Nền tảng học và luyện thi hiệu quả - tiết kiệm

PREW.VN nền tảng học và luyện thi 
hiệu quả, tiết kiệm

10000+ học sinh
sinh viên sử dụng

50+ khóa học 
chất lượng

[HUST] ĐẠI CƯƠNG

[HUST] CƠ SỞ NGÀNH

LUYỆN THI TOEIC

DANH SÁCH KHÓA HỌC

GIẢI TÍCH 1
NHÓM NGÀNH 1

Hồ Xuân Việt Anh

(196)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

GIẢI TÍCH 1
NHÓM NGÀNH 3

Hồ Xuân Việt Anh

(68)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2
(CHUNG)

Hồ Xuân Việt Anh

(14)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

GIẢI TÍCH 1
NHÓM NGÀNH 2

Hồ Xuân Việt Anh

(120)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

GIẢI TÍCH 1
NHÓM NGÀNH CTTT

Hồ Xuân Việt Anh

(137)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

ĐẠI SỐ
NHÓM NGÀNH 1

Nguyễn Địch Nhật Minh

(151)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

ĐẠI SỐ
NHÓM NGÀNH 2

Nguyễn Địch Nhật Minh

(103)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

ĐẠI SỐ
NHÓM NGÀNH 3

Nguyễn Địch Nhật Minh

(42)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

ĐẠI SỐ
NHÓM NGÀNH CTTT

Nguyễn Địch Nhật Minh

(116)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CHUNG)

Nguyễn Địch Nhật Minh

(9)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (CHUNG)

Nguyễn Đình Văn

(59)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

COMBO GIẢI TÍCH 1
ĐẠI SỐ

329.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 269.000đ/ combo

500.000đ

COMBO VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 & XSTK

319.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 279.000đ/ combo

500.000đ

CƠ HỌC KỸ THUẬT

Nguyễn Tiến Hiệp

(36)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

CƠ HỌC KỸ THUẬT 2

Nguyễn Tiến Hiệp

(47)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

CƠ HỌC KỸ THUẬT 1

Nguyễn Tiến Hiệp

(64)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

SỨC BỀN VẬT LIỆU

Nguyễn Tiến Hiệp

(23)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

SỨC BỀN VẬT LIỆU 1

Nguyễn Tiến Hiệp

(51)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

KỸ THUẬT ĐIỆN

Nguyễn Quang Hậu

(29)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

SỨC BỀN VẬT LIỆU 2

Nguyễn Tiến Hiệp

(38)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Nguyễn Quang Hậu

(17)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

NGUYÊN LÍ MÁY

Nguyễn Quang Hậu

(20)

200.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 140.000đ/ môn

250.000đ

COMBO 2 MÔN BẤT KỲ

319.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 280.000đ/ combo

500.000đ

COMBO 3 MÔN BẤT KỲ

439.000đ

Đăng ký theo nhóm chỉ từ 399.000đ/ combo

750.000đ

TOEIC FOUNDATION

Giảng viên: Ms.Ngô Trang

(28)

Xem thêm >>

Xây dựng nền tảng cho người mất gốc
Hình thức học offline: 12 buổi

TOEIC 450-600+

Giảng viên: Ms.Ngô Trang

(__)

Xem thêm >>

Hình thức học offline: 26 buổi

TOEIC 650-850+

Giảng viên: Ms.Ngô Trang

(__)

Xem thêm >>

Hình thức học offline: 24 buổi